IV. Zenegép (Hang – műszer): A Harmonográf 

2016

2012 óta foglalkozom kinetikus zenélő szerkezetek alkotásával. 2016-tól alkotói utam részeként olyan műveket kezdtem el alkotni, melyek a hang, mint rezgés és mint hullámjelenség fizikai természetét és vizualizációs lehetőségeit vizsgálják. Ezek a művek már jellemzően interaktívak, melyek zene és vizualitás átjárhatóságának lehetőségeit kutatják, és bizonyos új felhasználói, befogadói és művészeti élmények felfedezését és kitágítását tűzik ki célul.

 

Ezekben a művekben (melyeket “Hang-műszereknek” neveztem el) zeneiség és vizualitás átjárhatóságát, átfordítási lehetőségeit kerestem és vizsgálom. E művekben megvalósul művészet és tudomány, érzékiség és technika váratlan és szellemes találkozása, mely egyúttal új tapasztalati és tudományos felismerésekkel, a jelenségvilág korábban talán még nem ismert összefüggéseire való rácsodálkozással, a fizika és a természet csodálatos jelenségein való merengés lehetőségével gazdagítja a befogadót. 

2016-ban, alkotói utam egyik állomása volt, amikor első zenélő szerkezeteimet követően megalkottam a Harmonográfot. 

 

A Harmonográf egy 3 ingás kinetikus rajzasztal, automata interaktív rajzszerkezet, mely bizonyos fizikai- matematikai összefüggéseknek megfelelően a gravitáció segítségével képes a Püthagorasz által meghatározott matematikai arányok szerint rendeződő „konszonáns”, „tiszta hangközök” vizuális leképezésére, „előhívására”. A keletkező képek a harmonikus rezgőmozgásnak megfelelően harmonikus frekvencia-rajzolatok: a hangok/hangközök, rezgések „fotográfiái”. A hipnotikus rajzokon elmerengve felrémlenek előttünk csillagrendszerek és galaxisok képei, s a „Szférák zenéje”. Eszünkbe juthatnak Nikola Tesla szavai: „Ha meg akarjuk érteni az univerzumot, gondoljunk az energiára, a frekvenciára és a rezgésre.”

 

A Harmonográf a Ludwig Múzeum #Bartók című kiállítására készült, a Bartók emlékév alkalmából és itt volt kiállítva 2017. szeptember és 2017. december között. 2018. október- 2019. februárig a Vasarely Múzeumban rendezett “Gameometry” c. kiállításon is megtekinthető és kipróbálható volt.

 

IV. Zenegép (Hang – műszer): A Harmonográf (és rajzai) 

vegyes technika: vas, fa, mágnes, üveg, réz, tinta, papír

75 cm x 75 cm x 150 cm

2016

Scroll to Top