Ars poetica 2023

Art is a form of manifestation of God. It is a gift from God to us and a tool for him to deliver his message as everchanging facets of the Truth as beauty to one’s heart through a chosen medium being the artist. Beauty actually delights us because it has the power to lift our hearts and raise our consciousness and remind us of the truth that all is God. Much like when we see the different colours of light that are passing through a crystal or a prism: we are delighted by the beauty of the beams of light playing in different colours of the spectrum, but at the same time we are delighted and lifted by the experience of the recognition that the source of the all is the one ‘white’ light. Art also has healing power, it can give us comfort and hope, and through the revelation that we all share challenging experiences it fills our hearts with sympathy. In this way we can get to feel that in our hearts we are never truly separated, never alone, because we share a common human fate. But at the same time we also share mutual experiences of perception and joy, and revelations of love. Art also can lift one’s soul through the quality of energies that has been put into the work by the engagement, dedication and extreme concentration (meditation) of the artist. Thus, also a soul to soul connection is taking place: the energy and love from the heart of the artist is radiating through a given artwork and fulfills its own destiny when it arrives at its destination, that is, the heart which has been touched by the artwork.

Ars poetica 2023

A művészet nem más, mint Isten egyik megnyilvánulási formája. Isten ajándéka és eszköze számunkra, hogy üzenetét, az Igazságot, a szépség állandóan változó, ezernyi arcaként eljuttassa az ember szívéhez egy választott médiumon, a művészen keresztül. A szépség valójában azért gyönyörködtet bennünket, mert képes felemelni szívünket és tudatosságunkat, és emlékeztetni minket arra az Igazságra, hogy valójában minden egylényegű a Teremtéssel, Istennel. Hasonlóan ahhoz, mint amikor megpillantjuk a kristályon vagy prizmán áthaladó fénysugár különböző színeit: élvezettel gyönyörködünk a spektrum különböző színeiben játszó fénysugarak szépségében, ugyanakkor egy mélyebb, belső, lelki örömmel tölt el bennünket annak a felismerésnek a tapasztalata, hogy mindennek a Forrása az egyetlen „fehér” Fény. A művészetnek gyógyító ereje is van: a revelációs élmény, hogy mindannyian megosztunk egymással kihívásokkal teli élményeket, vigasztalást és reményt adhat, és együttérzéssel tölti el szívünket. Így érezhetjük, hogy szívünkben sohasem vagyunk igazán elszakadva, soha nem vagyunk egyedül, mert közös emberi sorsunk van. De ugyanakkor megosztjuk egymással az érzékelés és az öröm, valamint a szeretet megnyilvánulásainak, beavatás-szerű felismeréseinek kölcsönös tapasztalatait is. A művészet azon energiák minőségén keresztül is felemelheti az ember lelkét, amelyet a művész elkötelezettsége, elhivatottsága és rendkívüli koncentrációja (meditációja) helyezett a műalkotásba. Így létrejön a lélektől lélekig való kapcsolat: a művész szívéből áradó energia és szeretet sugárzik át egy adott műalkotáson, mely akkor teljesíti be saját sorsát, amikor megérkezik rendeltetési helyére, vagyis arra a szívre, amelyet megérintett a műalkotás.

Scroll to Top